Politika Privatnosti

Politika Privatnosti

Politika privatnosti i zaštita podataka

 

DANIJELA MILOJEVIĆ PREDUZETNIK PROIZVODNJA ODEĆE CIKCAK BEOGRAD - ZVEZDARA (u daljem tekstu: CIKCAK ), sa sedištem u Beogradu, opština Zvezdara, ul. Mirijevski venac br. 2, MB: 66547337, PIB: 113061859, u obavljanju svoje privredne delatnosti vrši obradu podataka o ličnosti poštujući sve relevantne propise. 

Molimo vas da ove informacije pažljivo pročitate!

Rukovalac podacima o ličnosti
CIKCAK je Rukovalac podacima o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim propisima koji uređuju oblast zaštitu podataka o ličnosti. CIKCAK, kao Rukovalac podacima o ličnosti, određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti i snosi odgovornost za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.  

Obrađivač podataka o ličnosti
CIKCAK, u svom poslovanju, može obrađivati podatke o ličnosti u ime Rukovaoca podacima o ličnosti, odnosno u skladu sa njegovim pisanim uputstvima u kom slučaju ima svojstvo Obrađivača podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
CIKCAK je u skladu sa relevantnim propisima iz oblasti zaštite podataka o ličnosti imenovao Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO). Ovom licu se možete obratiti vezano za sva pitanja koja se tiču obrade podataka o ličnosti koju vrši CIKCAK, kao i u pogledu ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Danijela Milojević
Kontakt podaci: info@bikini.co.rs, 063/699673

Podaci o ličnosti koje prikuplja CIKCAK
Podaci o ličnosti koje CIKCAK prikuplja  zavise prevashodno od:
Vrste usluge koju pruža kupcima, korisnicima i klijentima, nameri ovih lica da koriste naše usluge, vrste ugovora koji sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo ugovornu obavezu, a uključuju najmanje:
    - osnovne lične podatke (ime i prezime)
    - osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail adresa)
    - podatke vezane za korišćenje internet prezentacije koja se nalazi na internet domenu https://bikini.co.rs
    - podatke vezane za korišćenje BIKINI.CO.RS internet prodavnice (webshop)
    - podatke neophodne za zaključenje ugovora o potrošačkom kreditiranju
    - ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti
CIKCAK prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu realizacije kupoprodajnog odnosa za proizvode iz sopstvene ponude, u svrhu  ispunjenja zakonskih i regulatornih obaveza, ali i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja. Ukoliko to zahtevaju relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od lica čiji se podaci obrađuju tražiti izričiti pristanak.
Razlozi zbog kojih CIKCAK obrađuje podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:
- prodaja robe i usluga
- prodajne i marketinške aktivnosti
- administracija ugovornog odnosa
- upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija
- dostava kupljene robe
- postupak naplate ili prisilna naplata dugova
- slanje obaveštenja putem newsletter-a i/ili SMS-a i Viber-a ili druge platforme.
- druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja CIKCAK kompanije

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:
- obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja.
- sprečavanje i otkrivanje prevare.

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak, koji može biti povučen u bilo kom trenutku (opoziv saglasnosti).

Pristup podacima o ličnosti
CIKCAK  preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa svrhom za čije ostvarenje su podaci o ličnosti dati. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to:
• državnim organima kao i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti
• advokatima
• servisnim službama, štamparijama, finansijskim ustanovama
• drugim poslovnim partnerima

Sva treća lica dužna su da podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima CIKCAK kompanije, izuzev državnih organa i organa javne vlasti.

Obrada podataka o ličnosti
Podaci o ličnosti koji će biti obrađivani od strane izvršilaca obrade navedenih u Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti.
Podaci o ličnosti koje CIKCAK prikupi u svrhe koje su navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje CIKCAK kompanije. 

Ostvarivanje prava
Kada je to predviđeno zakonom, lice čije podatke obrađuje CIKCAK ima: 
- pravo na informacije o obradi podataka o ličnosti
- pravo na povlačenje datog pristanka u bilo koje vreme (opoziv saglasnosti) ukoliko CIKCAK podatke o ličnosti obrađuje uz dati pristanak.
- pravo na ispravku i/ili dopunu već datih podataka o ličnosti.
- pravo na brisanje podataka o ličnosti kada isti više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su dati.
- pravo na podnošenje prigovora direktno kompaniji ili nadležnom državnom organu

CIKCAK licima čiji se podaci o ličnosti obrađuju, u cilju realizacije gore pobrojanih prava, obezbeđuje sledeće komunikacijske kanale za postavljanje zahteva: 
 - putem elektronske pošte: info@bikini.co.rs

Lice čije podatke o ličnosti CIKCAK obrađuje predmetni zahtev podnosi lično i to tako da je CIKCAK ovlašćenim licima omogućena identifikacija podnosioca zahteva. 

Pravo na prigovor nadzornom organu
Pored prigovora koji lice čiji se podaci obrađuju može podneti direktno CIKCAK kompaniji, prigovor na obradu podataka o ličnosti može se podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011/3408-900

Čuvanje podataka o ličnosti
Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti zavisi od svrhe zbog koje ih CIKCAK obrađuje.
Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga (primera radi, transakcija isporuke, dostave, reklamacije) čuvaju se najviše 5 (pet) godina od dana transakcije.
Podaci prikupljeni za slanje obaveštenja putem newsletter-a i/ili SMS-a i Viber-a ili drugih platformi čuvaju se dok god se lice nalazi na Newsletter i/ili SMS i Viber mailing listama, odnosno opoziva saglasnosti. 
Podaci prikupljeni zbog obrada baziranih na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.).

Kontakt
Za sva pitanja vezano sa zaštitu podataka o ličnosti i njihovo korišćenje, možete nam se obratiti:
 - slanjem elektronske pošte na info@bikini.co.rs
 - pisanim putem na adresu: CIKCAK, ul. Mirijevski venac br. 2, 11160 Beograd, Srbija
 - pozivom na 063/699673

Za komunikaciju sa kompanijom CIKCAK, radi ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti, potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju Ostvarivanje prava kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a podnosilac zahteva identifikovan.


Ažuriranje Politike privatnosti
CIKCAK redovno revidira i ažurira sadržaj Politike privatnosti i isti usklađuje sa sopstvenim poslovnim procesima i/ili sa zakonskim i regulatornim obavezama. 

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge dostave i povrata robe
Za potrebe pružanja usluge dostave i povrata robe CIKCAK prikuplja sledeće podatke:
- ime i prezime
- adresa isporuke ili preuzimanja robe
- broj telefona
- e-mail adresa

Navedene podatke CIKCAK čini dostupnim poslovnim partnerima - pružaocima logističkih usluga,  u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane CIKCAK kompanije za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Kolačići ("Cookies") i praćenje internet aktivnosti

CIKCAK internet prezentacija koja se nalazi na internet domenu https://bikini.co.rs/ koristi kolačiće (eng. Cookies), u svrhu njenog pravilnog funkcionisanja,  njenog daljeg unapređenja, kao i poboljšanja vašeg iskustva prilikom pregledanja iste.
Kolačić je tekstualna datoteka koja se šalje vašem uređaju (računaru, tabletu, mobilnom telefonu) od strane internet prezentacije koju posećujete. CIKCAK koristi kolačiće kako bi posetiocima njegove internet prezentacije olakšao i poboljšao pristup onim funkcijama koje internet prezentacija pruža. Informacije koje CIKCAK prikuplja koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na interent prezentaciji kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu i slično.
Kolačiće posetilac CIKCAK internet prezentacije može u svakom trenutku onemogućiti (blokirati) u postavkama internet pretraživača koji koristi. Ako posetilac sa blokiranim kolačićima pristupi CIKCAK interent prezentaciji, određene funkcionalnosti na internet prezentaciji neće biti moguće.
CIKCAK na internet prezentaciji, na stranicama online prodavnice, koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics, Facebook Pixel i gtag, i sl.

 
Newsletter i/ili SMS i Viber obaveštenje i upotreba podataka o ličnosti za marketing
Ako lice želi da prima obaveštenja o CIKCAK ponudama putem elektronske pošte, potrebno je da se prijavi na newsletter listu. Prilikom prijave na ovu listu potrebno je popuniti označena polja – ime, prezime, e-mail, adresa i mobilni telefon i štiklirati polje "Želim da primam newsletter obaveštenja."

Ako lice obaveštenja želi da prima preko SMS-a i Viber-a, potrebno je da se prijavi na SMS i Viber mailing listu, popuni označena polja ime, prezime, e-mail, adresa i mobilni telefon i štiklira polje "Želim da primam SMS/Viber obaveštenja." U svakom momentu lice može da opozove datu saglasnost i da zatraži odjavu sa newsletter i/ili SMS i Viber mailing liste slanjem emaila sa zahtevom na info@bikini.co.rs

Lice može na CIKCAK internet prezentaciji da registruje korisnički nalog, tako što će popuniti određena polja - ime, prezime, e-mail, adresa i mobilni telefon. Lice može u svakom trenutku opozvati datu saglasnost i deaktivirati korisnički nalog slanjem zahteva na e-mail adresu info@bikini.co.rs

Za potrebe dostavljanja obaveštenja licima sa mejling liste, CIKCAK može koristiti usluge spoljnih poslovnih partnera. U navedenom slučaju CIKCAK daje na obradu isključivo podatke koje mu je lice u navedene svrhe učinilo dostupnim. Odabrani poslovni partner podatke koristi samo za svrhu dostavljanja obaveštenja, za period dok postoji saglasnost lica (do opoziva saglasnosti) i u druge svrhe ne sme koristiti predmetne podatke.

CIKCAK neće kontakt podatke date za slanje newsletter i/ili SMS i Viber obaveštenja deliti sa trećim licima, izuzev pod prehodno navedenim uslovima. Ukoliko se lice nije prijavilo za primanje obaveštenja putem Newslettera i/ili SMS i Viber obaveštenja, a kao kupac ili registrovani korisnik korisničkog naloga, od CIKCAK-a može da dobije obaveštenje vezano za porudžbinu, plaćanje, odnosno aktivnosti koje je lice samo pokrenulo. Pored toga, CIKCAK može licu dostaviti informacije koje se odnose na promene u vezi sa poslovanjem CIKCAK kompanije i odnosom sa kupcem, klijentom i slično.

*Sve neophodne obrasce i formulare kupac moze zatražiti i dobiti putem emaila: info@bikini.co.rs

 

Kolačiće upotrebljavamo kako bi ova web stranica radila pravilno i kako bismo bili u stanju da vršimo dalja unapređenja stranice sa svrhom poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva, kako bismo personalizovali sadržaj i oglase, omogućili značaj društvenih medija i analizirali promet. Nastavkom korišćenja naših stranica prihvatate upotrebu kolačića.
  • Obavezni
  • Trajni
  • Statistika
  • Marketing